TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s.
266 80 BEROUN, TYRŠOVA 85

CENY PRONÁJMŮ SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ TJ LOKOMOTIVA BEROUN o.s.

Ceny platné od 1. 9. 2012

SPORTOVNÍ HALA

• tělocvična

600,- Kč/hod.

• tělocvična

700,- Kč/hod. komerční akce

• gymnastický sál

360,- Kč/hod.

• gymnastický sál

400,- Kč/hod. komerční akce

• malý sál

310,- Kč/hod.

• klubovna tribuna

200,- Kč/hod.

• sprchy paušál

600,- Kč

• divácká tribuna paušál

800,- Kč

• zapůjčení /bez obsluhy/ světelného ukazatele

200,- Kč

• mikrofon

200,- Kč

• aparatura /zabudovaná/

350,- Kč

• zajištění časoměřiče

200,- Kč/hod.

• tribuna druhý vchod - dozor 

150,- Kč/hod.

• tenisová hala

400,- Kč/hod. pro veřejnost
330,- Kč/hod. děti tenis
360,- Kč/hod. ostatní členové tenis. odd.

• gymnastický sál – badminton

130,- Kč/hod.

• tenisová hala – badminton

130,- Kč/hod.

• horolezecká stěna – cizí

80,- Kč/osoba

• bouldering stěna – cizí

40,- Kč/osoba

 

TYRŠŮV STADIÓN

• fotb. hřiště + šatny na zápas

4.000,- Kč

• turnaje

1.200,- Kč/hod.

• atletické sektory

1.000,- Kč/hod

• celý stadión

1.600,- Kč/hod.

• kurty - volejbal

150,- Kč/hod./kurt

          - nohejbal /asfalt/

120,- Kč/hod./kurt

          - beach volejbal

150,- Kč/hod./kurt

 

UMĚLKA

sportovní hala

400,- Kč/hod.

    

+ 80,- Kč/hod. osvětlení

 

CENY SPORTOVIŠŤ – ODDÍLY

/tyto ceny se netýkají tréninků pravidelných cvičení uvedených v rozvrhu/

• sportovní hala

200,- Kč/hod.

          - v noci ( 22.00 - 6.00)

300,- Kč/hod.

• tribuna

120,- Kč/hod.

• malý sál

120,- Kč/hod.

• kurty volejbal, tenis

100,- Kč/hod.

 

U akcí většího rozsahu je cena domlouvána individuálně k přihlédnutím k charakteru akce, požadovaným službám a počtu účastníků.

TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s., Tyršova 85, 266 80 Beroun | tel.: 311 626 950 | info@lokomotivaberoun.cz