HISTORIE

TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s. vznikla v rámci sjednocování tělovýchovy v Berouně. Pod tímto názvem se toto občanské sdružení prezentuje od roku 1953. Původ názvu hledejme v zařazení berounského Sokola do poválečného pracovního úseku, řízeného po odborářské linii DSO (Plzeňská oblast ČSD). Jednou ze zakládajících složek byl tehdejší nářaďový tělocvik (část členské základny Sokol) a oddíly kopané, ledního hokeje, tenisu, košíkové, cyklistiky a stolního tenisu. V rámci TJ působily i oddíl lyžařský, vzpírání, házené, boxu, šermu, kuželek, sportovní střelby a hokejbalu.

Největšího rozkvětu bylo dosaženo v 80. letech, kdy měla TJ přes 1300 členů. Volné jízdenky ČSD a zařazení TJ mezi “výběrové” dovolilo rozvoj sportovního dění. Státní dotace umožnily vybudování a rozšíření sportovišť. Pro potřeby sportovišť byla vybudována krytá tribuna na tehdejším stadionu “Osvobození” (v současné době Tyršův stadion). Změnou společenského zřízení dochází k osamostatnění některých sportovních odvětví mimo TJ (kopaná – Český lev, hokej – Berounští medvědi). V roce 2000 se uskutečňuje v rámci restitučního vyrovnání, k předání některých objektů – sportovišť (sokolovna) a pozemků zpět pod obnovený TJ Sokol Beroun.

Na konci 90. let díky komerčním aktivitám TJ dochází k dalšímu zkvalitňování sportovišť. Uskutečnila se výstavba “Sportcentra”, penzionu “Sport” a zakoupení dalšího objektu pro potřeby sportu v berounských kasárnách. V roce 2002 v rámci povodně, byla většina sportovišť a zařízení poničena. Díky aktivitě členské základny a různých dotací byla v roce 2004 všechna zařízení opět v provozu.

Roku 2011 byla dokončena výstavba moderní loděnice na Štulovně. Rekonstrukce Tyršova stadionu, která zahrnovala nový tartanový ovál doskočiště na dálku a další atletické sektory proběhla v roce 2014. Bylo vybudováno nové hřiště pro malou kopanou s umělou trávou vč. sociálního zázemí a kurt pro plážový volejbal. Roku 2017 byla dokončena přístavba sportcentra s novým judo sálem. Ve stejném roce proběhla rozsáhlá rekonstrukce fitness centra. Současné době má TJ 15 sportovních oddílů, odborů a klubů. Pro širokou berounskou veřejnost zajišťuje bohatou sportovní nabídku služeb. Členská základna se pohybuje těsně pod hranicí 1200 členů. Prvním předsedou byl prof. Josef Juklíček, v letech 1960 – 1966 Jaroslav Křivohlavý, 1966 – 1967 Jaroslav Gruber, 1967 – 1986 prof. Josef Juklíček, 1986 Luboš Kácel, 1986 – 1990 Jaroslav Šimeček, 1990 – 1991 Luboš Kácel, 1991 – 2006 Roman Bartoníček, od roku 2006 Jiří Jirásek.